SEnS » Historia

Koło Naukowe SEnS powstało 28 kwietnia 2004 roku, kiedy to zostało oficjalnie zarejestrowane jako organizacja studencka. Pomysł założenia koła pojawił się jednak dużo wcześniej bo już w 2003 roku, kiedy to grupa studentów/dyplomantów skupionych wokół dr’a inż Lecha Madeyskiego postanowiła nadać swoim działaniom nowy wymiar i stworzyć społeczność, która pozwoliłaby na rozwój zainteresowań i współpracę w zakresie badań nad inżynierią oprogramowania. Wspomnianą inicjatywę udało się zrealizować po niespełna roku.

Pierwsze spotkanie Koła odbyło się w dniu rejestracji koła tj. dnia 28 kwietnia 2004 roku. Wśród gremium założycielskiego znalazły się następujące osoby:

  • dr inż. Lech Madeyski
  • Wojtek Biela
  • Wojciech Gdela
  • Mikołaj Machowczyk
  • Grzegorz Mąkosa
  • Jacek Owocki
  • Mariusz Sadal
  • Michał Stanek
  • Michał Stochmiałek

Wtedy też ustalono pełną oraz skrótową nazwę organizacji. SEnS – Software Engineering Society. Wybrano również pierwsze władze SEnS’u. Przewodniczącym został Michał Stochmiałek zaś jego zastępcą obrano Michała Stanka.

Dziesięć lat  po rozpoczęciu działalności koła, dr hab. Lech Madeyski, z uwagi na ogrom obowiązków, zdecydował się ustąpić ze stanowiska opiekuna.
Nowym opiekunem wybrany został dr inż. Wojciech Thomas. W uznaniu zasług, dr hab. Lech Madeyski pozostał Honorowym Opiekunem koła.

Od czasu spotkania założycielskiego koło działa nieprzerwanie i uczestniczy w rozlicznych aktywnościach studenckich oraz projektach.