SEnS » Informacje

Międzywydziałowe Koło Naukowe Inżynierii Oprogramowania SEnS (Software Engineering Society) działa nieprzerwanie od kwietnia 2004 r. przy Politechnice Wrocławskiej pod opieką dra hab. inż. Lecha Madeyskiego, prof. PWr (opiekun w latach 2004-2014, honorowy opiekun od 2014 roku) oraz dra inż. Wojciecha Thomasa (opiekun od 2014 roku).

Koło Naukowe SENS jest organizacją międzywydziałową, bazującą na wspólpracy studentów informatyki (i kierunków pokrewnych) różnych wydziałów Politechniki Wrocławskiej (w szczególności zaś IZ-etu, Elektroniki i PPT).

Jak sama nazwa wskazuje podstawowym obiektem zainteresowań koła jest szeroko pojęta inżynieria oprogramowania. Koło ma na celu:

  • umożliwienie współpracy i twórczego rozwoju osobom zainteresowanym inżynierią oprogramowania.
  • umożliwienie członkom poznawania, wdrażania i eksperymentalnej weryfikacji nowych technologii, metod i narzędzi informatycznych.
  • umożliwienie członkom uczestnictwa w konferencjach, odbywania szkoleń i zdobywania certyfikatów w zakresie inżynierii oprogramowania.
  • zachęcenie studentów do pracy naukowej i pokazanie możliwości jakie oferuje ona w perspektywie współpracy z przemysłem.

Jednakże tym co bardzo odróżnia SEnS, od innych kół naukowych związanych z technologiami około-informatycznymi jest zespół ludzi tworzących koło. Od samego początku zawsze byli to ludzie z pasją i zapałem do pracy, odnajdujący sens w swojej działalności. To właśnie dzięki ich pracy powstał ( i wciąż jest rozwijany) portal e-Informatyka.pl, to także ich praca pozwoliła na realizację wielu absolutnie nowatorskich narzędzi wspierających proces wytwarzania oprogramowania. Wśród członków sensu od zawsze byli najlepsi programiści i najlepsi studenci, a wśród tych którzy zakończyli już swoją naukową karierę, wielu zajmuje eksponowane i odpowiedzialne stanowiska.

Jeżeli chciałbyś się więcej dowiedzieć o Kole Naukowym SEnS zapraszamy do dokładnego zwiedzenia niniejszego serwisu. W przypadku, gdy zaprezentowane tu informacje okażą się niewystarczające zapraszamy do kontaktu z nami – chętnie odpowiemy na wszelkie SEnS’owne wątpliwości.

Uwaga: Niniejszy serwis wykorzystuje ciasteczka do identyfikacji użytkowników oraz nawigacji. Korzystając z niego zgadzasz się na umieszczanie ciasteczek tego typu na swoim komputerze.