Projekty » Submission and review

I. Scribers

Kierownik projektu: Lech Madeyski

Główny programista: Marcin Jedyk

Scribers jest akademickim projektem którego celem jest stworzenie aplikacji umożliwiającej przyjmowanie nadsyłanych artykułów oraz przekazywanie ich do recenzji. Aplikacja powstaje na użytek koła naukowego SEnS i ma (jeśli zostanie zaakceptowana) wspomagać przyjmowanie artykułów do czasopisma e-Informatica Software Engineering Journal. Aplikacja ma wspomagać cały proces jakim jest przygotowanie artykułu do jego wydania. W ramach przygotowania artykułu do wydania, można wyróżnić:

  1. nadesłanie artykułu do recenzji
  2. zaproponowanie recenzentom jego recenzji
  3. zebranie recenzji od recenzentów
  4. akceptacja, odrzucenie lub prośba do autora o poprawę artykułu
  5. po akceptacji, nadesłanie przez autora artykułu w odpowiedniej formie

Zadaniem aplikacji ma być ułatwienie tych procesów. Projekt jest realizowany na Politechnice Wrocławskiej, na Wydziale Informatyki i Zarządzania w ramach przedmiotu Wirtualne przedsiębiorstwo (WIRP) podczas zimowego semestru, roku akademickiego 2008/2009. Planowane zakończenie projektu to koniec semestru.

Aplikacja jest pisana w Javie, jednak wykorzystujemy wiele dodatkowych narzędzi, frameworków i technologii takich jak: Hibernate, Spring Framework, JavaServer Faces, Facelets, Ant, Hudson, Cobertura, Subversion, Tomcat, Log4J, JUnit,