Projekty » Judy

Kierownik projektu: Lech Madeyski

Główny programista: Norbert Radyk

Opis:
Judy to jeden z najnowszych i najintensywniej rozwijanych projektów w ramach Koła Naukowego SEnS.
Judy jest narzędziem wykorzystującym ideę testowania mutacyjnego do pomiaru jakości testów jednostkowych projektu (wykonanych za pomocą frameworka JUnit) dla języka Java. Judy wykorzystuje programowanie aspektowe w mechanizmach generowania i aplikowania mutantów. Wstępne badania pokazały, iż zastosowane rozwiązania pozwalają na istotne przyspieszenie procesu testowania mutacyjnego.
Firmy zainteresowane wykorzystaniem narzędzia w środowisku przemysłowym (np. do badania wpływu zmian procesu wytwarzania oprogramowania na efektywność znajdowania błędów w oprogramowaniu za pomocą tworzonych testów jednostkowych) mogą się kontakować z doktorem Lechem Madeyskim.

Publikacje związane z tym projektem są dostępne tutaj.

Do celów akademickich narzędzie jest dostępne tutaj

Instrukcja użycia narzędzia

Najnowsza wersja testera mutacyjnego Judy 2.x dla języka Java jest osiągalna tutaj JAVA.MU