Projekty » JSurvey

Kierownik Projektu Lech Madeyski

Główny programista: Karolina Rusin

JSurvey to akademicki projekt, którego celem jest stworzenie serwisu internetowego umożliwiającego tworzenie dynamicznych ankiet internetowych. Projekt jest tworzony na potrzeby koła naukowego SEnS (Software Engineering Society) i ma służyć jako narzędzie do gromadzenia opinii użytkowników. JSurvey swoim administratorom będzie oferował możliwość:

  1. Tworzenia i edycji ankiet internetowych
  2. Rejestracji użytkowników oraz grup użytkowników
  3. Przeglądania oraz eksportowania wyników ankiet

Serwis JSurvey został stworzony w oparciu o frameworki Apache Wicket, Hibernate oraz Spring.