ConTester » Instrukcja obsługi

Włączenie/wyłączenie narzędzia

Po zainstalowaniu ConTestera i zrestartowaniu Eclipse’a, na głównym pasku narzędziowym powinien pojawić się przycisk Enable ConTester. W celu włączenia/wyłączenia ConTestera należy go wcisnąć. Odblokuje to możliwości konfiguracyjne pozwalające na korzystanie z narzędzia w konkretnych projektach.

Konfiguracja na poziomie projektu

W celu konfiguracji funkcjonalności oferowanej przez ConTestera na poziomie konkretnego projektu musimy wejść do jego Properties i wybrać stronę o tytule „ConTester”. Umożliwia ona użytkownikowi wskazanie z których funkcjonalności narzędzia chce korzystać w kontekście danego projektu, a także dostosowanie do swoich specyficznych potrzeb.

Ekran ten składa się z dwóch części.

Continuous testing properties

Pozwala na włączenie/wyłączenie wsparcia dla programowania poprzez ciągłe testowanie w projekcie oraz dostarczenie parametrów umożliwiających dostosowanie do specyficznych potrzeb użytkownika.

  • Enable continuous testing for project - włącza/wyłącza wsparcie praktyki Continuous TDD w projekcie
  • Test Output Directories - pozwala na dodanie zewnętrznych zasobów, które zawierają dodatkowe skompilowane testy (katalog lub plik .jar)
  • Test class naming convention… - pozwala na podanie własnej konwencji nazewniczej klas testowych

Code generation properties

Pozwala na włączenie/wyłączenie automatycznego generowania szkieletów klas testowych dla tworzonych w projekcie klas.

  • Enable code generation for project - włącza/wyłącza automatyczne generowanie szkieletów klas testowych
  • Test source directory - pozwala na wskazanie ścieżki do folderu źródłowego, którym mają być generowane klasy (ścieżka względna wobec katalogu projektu)

Używanie narzędzia

Po skonfigurowaniu narzędzia ConTester dla naszego projektu możemy przystąpić do jego używania.

Jest to bardzo proste – po zmodyfikowaniu i zapisaniu jakiejś klasy, ConTester automatycznie odnajdzie i uruchomi związane z nią testy. W przypadku, kiedy któryś z nich zakończy się niepowodzeniem, w odpowiedniej linii zostanie wyświetlony znacznik informujący o błędzie i zawierający jego krótki opis.

Pełna lista błędów może być znaleziona w osobnym widoku – ConTester View. Jednakże w przeciwieństwie do informacji pojawiających się w skutkującej błędem linii kodu, widok ten (jak każdy widok znaczników w Eclipse) jest odświeżany asynchronicznie co 30 sekund, w związku z czym czasem trzeba poczekać na pojawienie się nowych znaczników (lub usunięcie starych).

Po naprawieniu błędu związane z nim znaczniki znikają.

Jeżeli mamy włączoną funkcjonalność generowania kodu, to dodanie nowej klasy do projektu spowoduje wygenerowanie i otworzenie do edycji szkieletu klasy testowej.