Projekty » ConTester

ConTester jest darmowym narzędziem wspierającym praktykę programowania poprzez ciągłe testowanie (Continous Test-Driven Development) z wykorzystaniem testów jednostkowych JUnit4.

ConTester to wtyczka do środowiska Eclipse, która po wykryciu zmian zasobów w monitorowanym projekcie lokalizuje i uruchamia związane z nimi testy jednostkowe, a następnie prezentuje ich rezultat programiście. Dzięki temu jest on w stanie szybciej wykryć i naprawić pojawiające się błędy.

ConTester pozwala także na automatyczne generowanie szkieletów klas testowych dla nowo tworzonych klas. Dzięki temu programista nie traci czasu na pisanie czysto mechanicznego kodu, a może od razu przystąpić do implementowania logiki testów jednostkowych.

ConTester został stworzony w myśl zasady ‘convention over configuration’.

Dla większości projektów można go używać natychmiast po zainstalowaniu dzięki zastosowaniu rozsądnych wartości domyślnych:

  • standardowej konwencji nazewniczej klas testowych
  • lokalizacji katalogów ze skompilowanymi testami dla projektów wykorzystujących m.in. Mavena, Anta

Zarazem ConTester zapewnia możliwości konfiguracyjne, które pozwolą na jego stosowanie również w projektach wykraczających poza standardowe konwencje.

ConTester jest narzędziem darmowym. Można go pobrać ze strony:

Do poprawnego działania wymagane jest środowisko Eclipse w wersji 3.5 lub nowszej oraz JUnit4 lub nowszy.

Prezentacja na temat Continuous Test-Driven Development: