Projekty » AOP Metrics

Kierownik projektu: Lech Madeyski

Główny programista: Michał Stochmiałek

Opis:
AOP Metrics jest jednym z ambitniejszych projektów, które powstały w ramach Koła Naukowego SEnS. Umożliwia on m.in. pomiar metryk CK, zależności międzypakietowych i liczby linii kodu (szczegółowy opis). Trwają prace nad kolejną wersją projektu o rozbudowanej funkcjonalności. Planujemy zaimplementować obliczanie metryk Li.