Projekty » Activity Sensor

Kierownik projektu: Lech Madeyski

Główny programista: Adam Piechowiak

Opis:
Activity Sensor jest jednym z najciekawszych projektów, które powstały w ramach Koła Naukowego SEnS. Projekt jest zrealizowany w formie plug-in’u do środowiska programistycznego Eclipse i ma na celu pomiar procesu wytwarzania oprogramowania realizowanego w tym środowisku przez pojedynczego developera (szczegóły). Activity Sensor został dodatkowo wyposażony w funkcjonalność pozwalającą na określenie stopnia zgodności postępowania z obraną metodą wytwarzania oprogramowania TDD/TLD.

Projekt został z powodzeniem wykorzystany w eksperymencie project2006 mającym na celu pomiar jakości i efektywności wytwarzania oprogramowania w zależności od przyjętej metody (TDD/TLD) jego wytwarzania.